_____________________________________

Organizacje
_______________________

  Bractwo Cerkiewne – przejawia stałą troskę o czystość cerkwi, jak też zakupuje ze składek świece, ikony, i inne przedmioty niezbędne do wyposażenia cerkwi. „Starszą bratczycą” została wybrana – Maria Laszuk.


       Koło Bractwa Młodzieży Prawosławnej – organizuje regularne spotkania, na których prowadzone są dyskusje, śpiewane są pieśni i poszerzana świadomość religijna. Młodzież pomaga przy wystroju cerkwi, szczególnie przy okazji świąt.  Bierze aktywny udział w życiu i działalności Cerkwi Prawosławnej poprzez różnego rodzaju pielgrzymki, pomoc przy organizacji młodzieżowych spotkań na Św. Górze Grabarce,  zawodach sportowych organizowanych przez organizacje sportowe naszej Cerkwi.

Spotkania odbywają się w każdy piątek w salce na przeciwko wejścia do dolnej Cerkwi- "pod schodami"

 

       Przy parafii istnieją dwa chóry, które śpiewają podczas nabożeństw – szczególnie w niedziele i święta, kiedy odprawiane są dwie Liturgie Św.:
· o godz. 8.00 – chór młodzieżowy;
· o godz.10.00 – chór dorosłych;
Chórami dyryguje pani ...

Chętnych i ciekawych Serdecznie Zapraszamy :)