_____________________________________

Historia budowy

_______________________

Budowa Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego została podjęta przez brygadę budowlaną BPB w Bielsku Podlaskim, firma ta doprowadziła budowę świątyni od samego początku czyli wylania ław do wyjścia z ziemi czyli do punktu "0".

budowa

Dalsze prace zostały zlecone, po przedyskutowaniu i wybraniu najbardziej odpowiadającej oferty, firmie budowlanej "ANATEX" z Białegostoku. Firma ta zobowiązała się w krótkim czasie doprowadzić budowę do stanu surowego zamkniętego i zwieńczenia całości kopułami z czego się bardzo dobrze wywiązała. "Anatex" kontynuuje budowę cerkwi w dalszym ciągu.

Budowa

Aktualnie Budowa Cerkwi została zakończona, pozostało wykończenie.